Date:July 18, 2013

Bột khoáng, vôi

Chúng tôi chuyên cung cấp số lượng lớn bột khoáng cho các ngành xây dựng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cung cấp sản phẩm vôi cục, vôi bột cho các nhà máy sản xuất trên toàn quốc.